Loopbaan, Oriëntatie en Beroep (LOB) havo en vwo


Toestemming vragen open dagen/meeloopdagen

De leerlingen uit de bovenbouw van havo (klas 4 en 5) en vwo (klas 4, 5 en 6) kunnen weer aan de slag met hun LOB. De leerlingen moeten een zogenaamd plan van aanpak inleveren waarop vermeld staat welke activiteiten ze dit schooljaar voor LOB willen uitvoeren. Dat kan door open dagen van hogescholen en/of universiteiten te bezoeken of zich aan te melden voor een meeloopdag of te gaan proefstuderen.

 

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen per jaar een maximaal aantal keren toestemming om een open dag of meeloopdag te bezoeken tijdens een lesdag. Vanzelfsprekend wordt toestemming verleend als er geen bijzondere zaken op het lesprogramma staan, zoals toetsweken e.d. De leerlingen zorgen er zelf voor dat ze de gemiste lesstof van die dag inhalen. Leerlingen moeten een toestemmingsformulier invullen en door ouders ondertekend inleveren bij het leerlingenloket. Dit kan tot uiterlijk een week voor de geplande activiteit.

Studies met selectie

Het systeem van aanname bij lotings- en selectiestudies is veranderd. Voor studies wordt niet meer geloot. Voor studies met een numerus fixus geldt dat er geselecteerd wordt. Voor deze studies geldt dat je je voor 15 januari moet hebben aangemeld. Een compleet overzicht van de opleidingen met selectie is te vinden op: https://www.studiekeuze123.nl/selectie


Dedecaan.net

Voor LOB maken de leerlingen gebruik van DeDecaan.net. Dit is een site waarop het LOB-programma voor de diverse schooljaren te vinden is, maar waar ook alle informatie over hogescholen en universiteiten staat. Je vindt er informatie over studierichtingen, studiefinanciering, studeren in het buitenland, loten, open dagen, enz.

Er is ook een koppeling aan de Keuzegids HBO en de Keuzegids universiteiten. Zodra u binnen de DeDecaan.net een opleiding bekijkt, heeft u de mogelijkheid deze opleiding te vergelijken met dezelfde opleiding bij andere instellingen in Nederland. De keuzegids vergelijkt o.a. de opbrengsten, de doorstroom en de waardering van studenten van alle reguliere opleidingen in Nederland met elkaar.


Studeren kost geld

Nieuw dit jaar was het Webinar dat door DUO werd georganiseerd voor ouders en eindexamenkandidaten. In het Webinar werd voorlichting gegeven over de studiefinanciering en tijdens de uitzending konden er vragen gesteld worden. Voor de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is het interessant te weten wat studeren kost. Daarvoor vind je op DeDecaan.net in het menu 'Vraag en Antwoord' veel informatie, evenals op de site www.duo.nl waar natuurlijk ook de informatie over de studiefinanciering te vinden is.


Studiekeuzespecial

De leerlingen in 5 havo en 6 vwo hebben de Studiekeuzespecial ontvangen. In dit blad, boordevol informatie over alles wat met studiekeuze, aanmelden, inschrijven en financiën te maken heeft, kunt u alles nog eens op uw gemak nalezen. Op het ouderportal kunt u de digitale versie van de studiekeuzespecial lezen. Deze special is ook terug te vinden op het ouderportaal bij havo en vwo onder de button 'oudergidsen'.

Mw. J. Noom, decaan havo
Mw. C.J. Clarisse, decaan vwo

 

« ga terug