Van de afdelingsleiding


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De brugklassers kennen inmiddels de weg in de school, de bovenbouwleerlingen hebben de eerste toetsweek achter de rug, de eerste (sportieve) activiteiten zijn geweest en de Brugklasshow heeft deze week weer vier keer een nagenoeg uitverkochte zaal. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden van wat er allemaal gebeurt.  

De introductieperiode is alweer een poosje voorbij en ook u bent ondertussen weer op de hoogte van allerlei zaken. De ouderavonden werden een aantal weken geleden goed bezocht en dat stellen we zeer op prijs. De mentoren van klas 1 zijn gestart met de huisbezoeken. Individuele en/of persoonlijke contacten zijn gelegd en afspraken zijn gemaakt. We hopen dat uw en onze verwachtingen reëel op elkaar zijn afgestemd op deze avonden en dat iedereen weet waar hij/zij op kan rekenen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest deze avonden te bezoeken, dan kunt u een groot deel van de gegeven informatie ook terugvinden op het ouderportaal, bijvoorbeeld de oudergids of het PTA (programma van toetsing en afname).

Ook bent u onlangs per brief geïnformeerd over de aangekondigde ‘verhuizing’ van de verschillende opleidingen voor volgend schooljaar. De voorbereidingen zijn op school inmiddels in volle gang.

De week voor de herfstvakantie gingen de leerlingen uit mavo en havo 4 op reis naar Parijs, Londen en Tsjechië. Helaas moest de reis naar Barcelona vanwege politieke onrust geannuleerd worden. Op dit moment wordt er naarstig gewerkt aan een alternatief later dit schooljaar. Tijdens deze reisweek waren er ook verschillende andere excursies voor andere leerjaren: leerlingen bezochten Lille, andere klassen bezochten kamp Vught of ze hielden zich bezig met het onderwerp ‘Trash’. In deze nieuwsbrief vindt u verschillende verslagen van activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. 

Wij wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,

Afdelingsleiding Ostrea Lyceum

 

« ga terug