Ostrea-leerlingen op weg naar Het Lagerhuis


Ostrea-leerlingen op weg naar Het Lagerhuis

Op 30 januari jl. namen tien leerlingen uit havo 4 en 5 en vwo 4 en 5 van het Ostrea Lyceum uit Goes deel aan de regionale voorrondes van de grootste Nederlandse debatwedstrijd van Nederland: ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ en hebben daar een mooie eerste plaats behaald. Andere deelnemende Zeeuwse scholen waren o.a. het Calvijn College, Scheldemond, CSW en Pontes. Het oordeel van de jury na de finalewedstrijd was dat het Ostrea Lyceum het beste gedebatteerd had en het beste als team opereerde.

 

Onder begeleiding van hun docent Arjan de Vries gaan de leerlingen zich nu voorbereiden op de landelijke finales. Een spannende tijd die hun docent met vertrouwen tegemoet ziet.

De landelijke scholieren-debatcompetitie ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ is bedoeld voor middelbare scholieren van vmbo, havo, vwo en de laagste klassen van het mbo. Door deel te nemen aan deze debatwedstrijd vormen de leerlingen zich een mening over maatschappelijke onderwerpen en leren ze hun standpunt onder woorden te brengen en in het openbaar te verdedigen. Bij de voorbereidingen verdiepen leerlingen zich in de voor- en tegenargumenten van actuele thema’s, zoals “Nederland heeft een ‘Wet voltooid leven’ nodig”, “Het inleveren van privacy is noodzakelijk voor een veiliger samenleving” en “Leerlingen in het examenjaar moeten worden vrijgesteld van de leerplicht”.

Het is voor leerlingen een unieke ervaring om over actuele en aansprekende onderwerpen te debatteren tegen andere scholen. Een wedstrijdronde bestaat uit verschillende debatonderdelen en een kundige jury oordeelt welk team het beste heeft gedebatteerd. Het ontwikkelen van debatvaardigheden is een belangrijke component in de ontwikkeling van jongeren en wordt toegepast in vakken als Nederlands, maatschappijleer en filosofie. Door debatteren geven scholen ook invulling aan het onderdeel burgerschap dat in de onderwijswet is opgenomen.

 

« ga terug