LOB havo en vwo


LOB havo en vwo

Profielkeuze
In 3 havo en 3 vwo zijn de leerlingen rond de herfst gestart met begeleidingslessen als voorbereiding op de profielkeuze die komen gaat. Ze hebben daarvoor o.a. opdrachten uit het programma Keuzeweb gemaakt, ze hebben een interesse- en geschiktheidstest gemaakt om inzicht te krijgen in de beste keuze voor de toekomst en er is een informatieavond met vakkenmarkt geweest op zowel de havo- als de vwo-afdeling. Tot slot hebben de leerlingen uit havo 3 op donderdag 25 januari de scholierenmanifestatie aan de HZ in Vlissingen bezocht. Zij hebben daar kennis gemaakt met de verschillende studierichtingen die de HZ aanbiedt en hebben voorlichting gekregen over de toelatingseisen en de meeste geschikte vakkenkeuze op de havo.

 

 

De leerlingen uit de derde klassen hebben inmiddels hun voorlopige profielkeuze ingevoerd. Na 16 mei wordt de profielkeuze definitief. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.

Bezoek open dagen
De leerlingen van 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo hebben in oktober van dit schooljaar plannen gemaakt voor onderzoek naar een vervolgstudie. Wij vragen de ouders actief betrokken te zijn bij het studiekeuzeproces. De komende tijd worden er weer veel open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen georganiseerd door de hogescholen en universiteiten. U kunt de data terugvinden op de site van de instellingen. Neem ook eens een kijkje op www.studiekeuze123.nl . Deze website geeft o.a. een overzicht van alle HBO- en WO-opleidingen in Nederland, een overzicht van de open dagen en informatie over de financiering van de studie.

Aanmelden studie
Voor leerlingen van 5 havo en 6 vwo die niet voor een studie met selectie kiezen, geldt dat zij zich vóór 1 mei bij Studielink moeten hebben aangemeld voor een studie.
 

« ga terug