Van de afdelingsleiding


Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn inmiddels alweer een aardig eindje onderweg in het schooljaar. De tweede toetsweek, met voor havo 4, mavo 3 en bk 3 het rekenexamen, is alweer voorbij en de profiel- en sectorwerkstukken zijn gepresenteerd. Het resultaat van maandenlang werk werd op deze avond zichtbaar voor docenten, ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Een tijdje geleden alweer was de jaarlijkse verkiezing voor “Leraar van het jaar”. We zijn trots dat ‘onze’ Kristel van Schaik (docente Nederlands en informatiekunde in h1, kb1 en v1 en 2) daar een mooie tweede plaats behaalde. En natuurlijk ook op haar leerlingen die haar hebben voorgedragen en een goede promotiecampagne hebben gevoerd!

Op dit moment is de werving van nieuwe brugklassers in volle gang. De vier informatieavonden zijn achter de rug en druk bezocht. Momenteel volgen ca. 120 leerlingen uit groep 8 op onze school de Breinbrekersclub en zijn er rondleidingen op alle afdelingen. In maart volgen nog een extra informatieavond ‘gymnasium en vwo-Top’ en een extra informatiemiddag op alle locaties. We hopen natuurlijk dat weer veel leerlingen voor het Ostrea Lyceum zullen kiezen!

De school bruist intussen van de activiteiten. Leerlingen uit havo en vwo klas 4 en 5 wonnen de regionale voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’, leerlingen van de module Mastermove begeleidden bij de sportdag van korfbalvereniging Togo en leerlingen uit havo 3 bezochten de scholierenmanifestatie en Hogeschool Avans in Breda om zich voor te bereiden op een goede profielkeuze. Schrijvers komen binnenkort op bezoek op school en diverse klassen bezoeken een voorstelling. Leerlingen uit het laatste jaar van de onderbouw zijn op dit moment druk met het kiezen van een profiel/sector en bijbehorend vakkenpakket. Hiervoor zijn verschillende vakkenmarkten georganiseerd die allemaal druk bezocht werden. En dit is nog maar een kleine selectie. Op het Instagram account van onze school kunt u foto’s van veel van deze activiteiten voorbij zien komen.

We willen u ook alvast attenderen op de jaarlijkse thema-avond die georganiseerd wordt door de ouderraad. De thema-avonden zijn altijd erg druk bezocht en er worden steeds interessante sprekers m.b.t. ouders, pubers, school of een combinatie hiervan uitgenodigd. Meer informatie hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Het is nog ver weg, maar we krijgen van verschillende ouders/verzorgers al vragen over het examenrooster. Dit is nog niet op onze eigen website gepubliceerd, maar al wel terug te vinden op www.examenblad.nl. Het examenrooster is een landelijk vastgesteld rooster en dus kunt u de data van deze site gewoon aanhouden. Ouders/verzorgers van leerlingen uit bk4 hebben het examenrooster al via de mail ontvangen en kunnen dit ook terugvinden op het ouderportaal.

Met vriendelijke groet
De afdelingsleiding
 

« ga terug