Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief

In deze editie

Belangrijke data

 • Let op: deze kalender wordt regelmatig aangepast. Kijk voor de actuele versie op het ouderportaal.
 • 19 feb Excursie Gemeentemuseum Den Haag BTE M4
 • 21 feb Doedag Scalda M2
 • 25 feb t/m 1 mrt Minirooster i.v.m. voortgangsbespreking
 • 4 mrt t/m 8 mrt Voorjaarsvakantie
 • 11 mrt Start CPE voor BTE
 • 11 mrt Deze week: afname enquête tevredenheid leerjaar 3
 • 13 mrt Biddag; lesdag
 • 14 mrt t/m 15 mrt 24 uur challenge
 • 20 mrt t/m 21 mrt Docentenspreekuur
 • 21 mrt Kangoeroewedstrijd wiskunde
 • 21 mrt t/m 22 mrt Reserve toetsdagen M4
 • 25 mrt t/m 29 mrt Toetsweek 3
 • 28 mrt Ski/snowboard dag sportklas 2
 • 2 apr t/m 3 apr Inhaaldagen M4
 • 5 apr Nieuwsbrief
 • 5 apr Deadline 10.00 uur opgave herkansing M4
 • 8 apr Start periode 4
 • 10 apr Sportdag M3
 • 11 apr Herkansingen M4
 • 12 apr Stuntdag (alle lessen vervallen na het 4e uur)
 • 15 apr t/m 17 apr ETW M4
 • 15 apr Deze week: obstacle run sportklas M2 (onder voorbehoud)
 • 17 apr t/m 18 apr Paasvieringen
 • 17 apr SE dossier controleren en ondertekenen M4
 • 18 apr Identiteitsmiddag personeel; leerlingen na 4e uur vrij
 • 19 apr Goede Vrijdag; vrij
 • 22 apr t/m 3 mei Meivakantie
 • 6 mei t/m 8 mei ETW M4
 • 8 mei Schrijversbezoek M1
 • 9 mei t/m 21 mei Centraal Examen
 • 17 mei Excursie Seaftinge M1
 • 21 mei Excursie Goese Sas m1a en m1b
 • 23 mei Excursie Goese Sas m1c
 • 30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsdag en roostervrije dag
 • 7 jun t/m 8 jun Ostrea Stage Event
 • 12 jun Uitslag examen 1e tijdvak
 • 13 jun t/m 14 jun Reserve toetsdagen M3
 • 17 jun t/m 21 jun Toetsweek M 1t/m3
 • 17 jun t/m 20 jun Tweede tijdvak C(SP)E
 • 19 jun Sportdag M1-2
 • 21 jun Nieuwsbrief
 • 24 jun t/m 25 jun Inhaaldagen toetsweek M1 t/m3
 • 26 jun Inzage toetsen M1 t/m3
 • 28 jun Uitslag examen 2e tijdvak
 • 3 jul Diploma uitreiking
 • 5 jul Rapport ophalen + vieringen
 • 8 jul t/m 16 aug Zomervakantie
Van de afdelingsleiding

We zijn alweer een aardig eindje onderweg in het schooljaar en hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief. De tweede toetsweek, met voor havo 4, mavo 3 en bk 3 het rekenexamen, is alweer voorbij en binnenkort vinden dan ook de leerlingbesprekingen plaats n.a.v. de huidige resultaten.

Op dit moment is de werving van nieuwe brugklassers in volle gang. De vier informatieavonden zijn achter de rug en erg druk bezocht. Enkele docenten zijn bij de basisscholen op bezoek geweest om daar lessen te verzorgen en de kinderen alvast een beetje kennis te laten maken met het voortgezet onderwijs. Veel basisscholen vonden dit een goede en welkome aanvulling. Ook de Brein Brekers Club was zeer succesvol: 250 leerlingen van bijna 30 verschillende basisscholen volgden op alle afdelingen vijf weken lang verschillende lesjes. Daarbij hadden we dit jaar een feestelijke afsluiting die zelfs de krant heeft gehaald. Deze week zijn de groep 8 leerlingen nog in de gelegenheid om proeflessen te volgen en dan hopen we natuurlijk dat weer veel leerlingen voor het Ostrea Lyceum zullen kiezen!

De school bruist intussen van de activiteiten. Leerlingen uit havo en vwo klas 4 en 5 wonnen -net als vorig jaar- de regionale voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ en leerlingen uit havo 3 bezochten de scholierenmanifestatie en Hogeschool Avans in Breda om zich voor te bereiden op een goede profielkeuze. Schrijvers komen binnenkort op bezoek op school en diverse klassen bezoeken een voorstelling. Leerlingen uit het laatste jaar van de onderbouw zijn op dit moment druk met het kiezen van een profiel/sector en bijbehorend vakkenpakket. Hiervoor zijn verschillende vakkenmarkten georganiseerd die allemaal druk bezocht werden. En dit is nog maar een kleine selectie. Op het Instagram- en Facebookaccount van onze school kunt u foto’s van veel van de meeste activiteiten voorbij zien komen.

Een andere grote activiteit die binnenkort op stapel staat, is de 24-Challenge. Met deze, inmiddels traditionele, lesmarathon wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor ons jaardoel Stichting Jayden. Misschien vraagt een leerling of u hem/haar wilt sponsoren. Uiteraard bevelen we dit van harte aan!

Het is nog ver weg, maar we krijgen van verschillende ouders/verzorgers al vragen over het examenrooster. Dit is nog niet op onze eigen website gepubliceerd, maar al wel terug te vinden op www.examenblad.nl. Het examenrooster is een landelijk vastgesteld rooster en dus kunt u de data van deze site gewoon aanhouden. Ouders/verzorgers van leerlingen uit bk4 hebben het examenrooster al via de mail ontvangen en kunnen dit ook terugvinden op het ouderportaal.

Met vriendelijke groet
De afdelingsleiding
 

Lees verder...
Vanuit de mediatheek Oost

Op de afdelingen BB en KB op de Bergweg wordt goed gelezen. In de mediatheek staan nieuwe boeken, er liggen strips en graphic novels. We doen ons best om lezen leuk te maken.
 

Lees verder...
Vanuit de mediatheek Oost
Vanuit het decanaat havo en vwo

3 havo en 3 vwo
Begin februari hebben de leerlingen van 3 havo en 3 vwo hun profiel voor de komende jaren gekozen. De afgelopen maanden hebben de leerlingen verschillende activiteiten en opdrachten uitgevoerd om te komen tot een profielkeuze die zo goed mogelijk aansluit bij de interesse en geschiktheid van de leerling. Tot 13 mei kunnen leerlingen hun profielkeuze aanpassen, daarna wordt de keuze definitief. Mocht u of uw zoon of dochter vragen hebben m.b.t. de profielkeuze, laat het ons weten. 

Lees verder...
Bèta Challenge

Begin dit schooljaar zijn we in de brugklassen gestart met een geheel nieuw concept, Bèta Challenge. De leerlingen in mavo 1 hebben intussen een portfolio aangelegd en hebben de nodige vaardigheden aangeleerd om in de komende periodes met opdrachten uit het bedrijfsleven aan de slag te gaan.

Lees verder...
Skills Talents

Donderdag 24 januari gingen drie leerlingen uit K3C de strijd aan met vijf groepen leerlingen van andere scholen. Nienke Boonman, Rick Koole en Chrissy de Waal hebben de afdeling vmbo vertegenwoordigd tijdens Skills Talents op het Scalda in Vlissingen. Ze hebben de voorronde voor het eindexamenvak Dienstverlening en Producten hier op school als beste team afgerond.

 

Lees verder...
Skills Talents
Informatieavonden 2019

Op 14 en 15 januari volgden leerlingen uit klas 3 en 4 diverse voorlichtingsrondes van verschillende vervolgopleidingen. Vanuit horeca, maatschappelijke zorg, CIOS, Veva, paardenhouderij, ICT, bouw, loonwerk, chauffeur goederenvervoer en tientallen andere opleidingen kwamen voorlichters naar het Ostrea Lyceum op maandag en naar het Pontes op dinsdag.

Voor iedereen die het gemist heeft, zijn er open dagen op het Scalda op 1 en 2 februari. Andere open dagen zijn te vinden op de websites van de diverse vervolgopleidingen.

Mevrouw J.M. Sinke
decaan bovenbouw VMBO BK

 

Lees verder...
Keuzevak mode en design klas 3

Binnen deze module zijn de leerlingen in tweetallen bezig geweest met het combineren van een aantal technieken. De opdracht is gebaseerd op een stukje geschiedenis van Nederland en haar tulpen. De bedoeling was het verbeelden van je eigen identiteit in de vaas m.b.v. afvalmateriaal. De vaas met bloemen zal vervolgens worden gezet op een tafelkleed dat wordt voorzien van een zeefdruk met een slagschaduw van de vaas.

Mevrouw J. Traanman

 

Lees verder...
Keuzevak mode en design klas 3
Beroepenoriëntatie BB/KB klas 2

De 2e klassen BB/KB zijn in de KV (kunstzinnige vorming) lessen ook bezig geweest met hun loopbaanoriëntatie. De opdracht was om een kijkdoosje te maken van een beroep wat ze bij zichzelf vinden passen voor de toekomst. Hiervan is een zuil gemaakt van wel 110 doosjes die te zien waren bij de informatiedag voor de 2e klassen en de informatieavond voor de nieuwe lichting.

Mevrouw J. Traanman

Lees verder...
Voorstellingen KV1 BB/KB klas 3

Het vak KV1 heeft als opdracht om de leerlingen te laten kennismaken met cultuur. En dan zo breed mogelijk. Vandaar dat we ze elk jaar laten kennismaken met een dans-, muziek-, film- en toneelvoorstelling. Ook is het goed dat het niet alleen als vermaak wordt gezien, maar dat deze voorstellingen ook tot nadenken aanzetten.
 

Lees verder...
Voorstellingen KV1 BB/KB klas 3
Ostrea Stage Event 2019

Het Ostrea Stage Event vindt dit jaar plaats in het Pinksterweekend op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni in theater de Mythe in Goes. Het thema dit jaar is “School’s Out". De audities zijn net achter de rug als u dit bericht leest. Er zijn ongeveer 130 leerlingen geselecteerd, die dit jaar op het toneel van de Mythe hun kunsten vertonen op het gebied van muziek, dans, toneel en acrobatiek.
 

Lees verder...
Ostrea Stage Event 2019
TEJO??

Ken jij het TEJO-huis (Stichting Therapeuten voor Jongeren) in Goes? Kom eens langs als je durft......

 

Lees verder...
TEJO??
Rookvrije school

Onlangs ontving de school van OCW een brief waarin aangekondigd werd dat scholen vanaf 1 augustus 2020 totaal rookvrij moeten zijn. In de gebouwen van de school en op het terrein van de school is roken dan verboden.

Lees verder...
Schaatsen met sportklas 1

We gingen met de leerlingen van sportklas 1 op maandag 3 december met 2 bussen naar Optisport Breda.

Lees verder...
Diner voor twee voor slechts € 35,00!

Dit schooljaar hebben 18 leerlingen uit mavo 4 op vrijwillige basis gekozen voor de module business school. Naast leerzame presentaties van gastsprekers en bezoekjes aan verscheidene bedrijven hebben de leerlingen een eigen bedrijfje opgezet. Een van de bedrijfjes heeft in samenwerking met 5 Goese restaurants een dinerbon samengesteld. Voor € 35,00 krijgt u een heerlijk diner voor twee personen. Ik hoop dat iedereen de enorme inspanningen van deze groep beloont door een bon aan te schaffen! Een mailtje naar mns@ostrealyceum.nl is voldoende. Neem voor meer informatie een kijkje op Facebook: 5 choice dinner! En NEE…. Er is geen provisie voor meneer Moens!

Lees verder...
Diner voor twee voor slechts € 35,00!
Open Podium 7 december 2018

De december maand, ..… vol van goede bedoelingen, terugkijken, de blik vooruit op de toekomst en elkaar de hand reiken. Dit Open Podium paste daar helemaal in. Het was er sowieso een van de traditie, want het was de terugkeer van het Open Podium naar de plaats waar het 23 jaar geleden (grove schatting) begon: in de kantine van het Sint WC, waar nu de mediatheek van het Ostrea Lyceum is gehuisvest.
 

Lees verder...
Girlsday kader klas 3

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, organiseert Girlsday 2019 op donderdag 11 april. Girlsday vindt jaarlijks plaats om overal in het land meisjes van 10 tot 15 jaar op een interactieve manier kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Meisjes uit klas 3 kader kunnen meedoen aan deze dag. Ze kunnen zich aanmelden bij de decaan, mevrouw J. Sinke.

Lees verder...
BTZ BB/KB 2

Beroepenoriëntatiedagen Techniek Zeeland

Op maandag 19 november 2018 maakten de leerlingen van klas 2 BB/KB kennis met een aantal technische opleidingen en beroepen. Technische bedrijven lieten in samenwerking met studenten van Scalda, onze leerlingen in praktijk ervaren wat deze opleidingen en beroepen inhouden. De leerlingen volgden een workshop bouw, wonen en interieur, een workshop Hi Tech en een workshop transport en mobiliteit.

Mevrouw D.P. Hannewijk

Lees verder...
BTZ BB/KB 2
Bedrijfsbezoeken klas 2 BB/KB

Op woensdag 31 oktober 2018 vonden ’s morgens en ’s middags bedrijfsbezoeken plaats voor klas 2 BB/KB. De leerlingen uit de tweede klas maakten deze dag kennis met twee bedrijven in Goes. De leerlingen konden bij de bedrijven ervaring opdoen, die ze kunnen gebruiken voor LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). Bij elk bedrijf ontvingen ze informatie, ze kregen een rondleiding en ze waren ook nog actief met opdrachten. Het was een leuke, leerzame morgen of middag.

Mevrouw Hannewijk

Lees verder...
Bedrijfsbezoeken klas 2 BB/KB
Leerlingen ARTS naar Cats

Met ARTS naar Cats, een adembenemende show in het Nieuwe Luxor te Rotterdam. 

De lessen van de module ARTS: drama, muziek en beeldende vorming zijn gekoppeld aan de musical Cats. De leerlingen leren zich in te leven in een kattenkarakterrol. Er worden musicalsongs gespeeld en gezongen en er wordt geoefend met fotoshop en in-design waarbij o.a. mensen tot katten worden getransformeerd. Er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken en dan is het leuk om een keer naar een echte voorstelling te gaan waarin onderdelen uit de verschillende vakken beeldende vorming, muziek en drama heel duidelijk vertegenwoordigd zijn in een muzikale show van licht, decor, grime en kostuums.

Lees verder...
Leerlingen ARTS naar Cats
 
Ostrea Lyceum 2019